ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 - ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Ι

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 – ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Ι

Η επιχείρηση BRITE HELLAS AE εντάχθηκε στον Β΄ κύκλο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο ερευνητικού έργου “Εκτυπώσιμοι χαμηλού κόστους ηλιακοί υαλοπίνακες από Περοβσκίτη (PrintWin) που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Παρέμβασης ΙΙ “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς”.

Αντικείμενο της παρούσας πρότασης είναι η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πλαισίων νανοδομημένων περοβσκιτών σε συνθήκες περιβάλλοντος μίας αρκετά σύγχρονης τεχνολογίας και πρωτοποριακής για το Ελληνικό και παγκόσμιο γίγνεσθαι οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική που ξεπερνά το 22%1. Η συμμετοχή πρωτοπόρων εργαστηρίων στο χώρο και εταιρείας κατασκευής οργανικών-ανόργανων (dye sensitized solar cells) φωτοβολταϊκών πιστεύεται ότι θα συμβάλλει στην άμεση μεταφορά της τεχνογνωσίας σε βιομηχανικό επίπεδο παρουσιάζοντας υψηλό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε τεχνολογία αιχμής.

Η βασική ιδέα του έργου είναι η ανάπτυξη μιας υπάρχουσας τεχνολογίας σε επίπεδο πρωτοτύπων για την παραγωγή ηλιακών υαλοπινάκων χρησιμοποιώντας διαδικασία εκτύπωσης μελάνης (inkjet-printing) σε όλα σχεδόν τα στάδια κατασκευής τους ώστε να βρεθεί η εταιρεία σε στάδιο
ετοιμότητας για τη δημιουργία πιλοτικής γραμμής παραγωγής. Ειδικότερα, για την κατασκευή των ηλιακών υαλοπινάκων χρησιμοποιείται η καινοτόμος τεχνολογία της εκτύπωσης μελάνης για την εναπόθεση νανοσύνθετων υλικών σε γυαλί ανεξάρτητα με την τελική δομή του ΦΒ που θα επιλεγεί
(planar/ mesoscopic δομή). Η εκτύπωση inkjet θεωρείται ως μια τεχνολογία χαμηλού κόστους που μπορεί να μειώσει την κατανάλωση των πρώτων υλών κατά σχεδόν 90%.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 342.867,50 € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 274.294,00 € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Related Post