Ν. Κανόπουλος: Το νομικό και πολιτικό πλαίσιο της χώρας είναι τροχοπέδη για την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων.

YouthPlatform.gr – 20 Δεκεμβρίου 2018

Μας μιλάει για την Brite Solar, που θέλει να βρει την λύση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας των θερμοκηπίων.

Related Post